Malgosia.jpg

Małgorzata Starosta-Jóźwiak

Broker ubezpieczeniowy. W zawodzie od 1994 r. jako pracownik firm brokerskich.

Od 2000r posiadam własną licencję nr 851/00. Zdobyłam wykształcenie wyższe techniczne, jestem również absolwentką studiów podyplomowych z dziedziny ubezpieczeń i reasekuracji, a także identyfikacji ryzyk i likwidacji szkód – Akademia Finansów w Warszawie.

Jako broker zajmuję się pełnym zakresem ubezpieczeń a w szczególności:

 

  • kompleksowe ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorstw,
  • ubezpieczenia komunikacyjne,
  • kompleksowe ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • grupowe ubezpieczenia na życie.

Prywatnie lubię podróże, szczególnie do ciepłych i słonecznych miejsc.

Funkcja: Partner w Kancelarii Grupa 7 Ubezpieczenia Broker Ubezpieczeniowy Tel.: 22 832 70 41, 22 832 70 42 Tel. kom.: 501 283 744 Email: malgorzata@grupa7.com.pl